Платформа СОЦИАЛНО ДОГОВАРЯНЕ

Процедури

Как се става доставчик на социални услуги?

Кой може да бъде доставчик на социални услуги, каква е процедурата и какви документи се изискват

повече

Как се става доставчик на социални услуги за деца?

Кой може да бъде доставчик на социални услуги за деца, каква е процедурата и какви документи се изискват

повече

Същност на процедурата по социалното договаряне

Според действащото българско законодателство /чл. 18а, ал. 3 от ППЗСП/ единствено кметът на общината е компетентен да възложи управлението на социалните услуги чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат.

повече

Контрол и отчетност при предоставяне на социални услуги

Общината като страна по договора за възлагане на определена социална услуга изисква регламентиране на механизъм за контрол върху качеството на услугата и разходването на предоставените бюджетни средства.

повече