Платформа СОЦИАЛНО ДОГОВАРЯНЕ

18 Октомври 2014

Кой трябва да предоставя интегрираните услуги?

автор: БЦНП


Коментари (1)Добави коментар

Павлета Алексиева публикувано на: 30.10.2014 10:55

отговори

Повишаването на ефективността и качеството на социалните услуги в България или предоставянето на интегрираните форми на подкрепа не може да се постигне без стимулирането на участието на частните доставчици в процеса на предоставяне на услуги, които отговарят на комплексните потребности на хората и подкрепата към хората. Това, за което от много време се говори, но е спорно дали е постигнато – „човекът да бъде в центъра“ и съобразно неговите нужди различните системи да подкрепят развитие му и пълноценната му реализация. Абсолютно условия са успех и постигане на качествени услуги и форми на подкрепа е реализиране на децентрализация на услугите на две нива – от национално към местно ниво, и на второ място – към частни доставчици. Възможността за насърчаване на развитието им от частните участници не само ще повиши качеството на оказваната подкрепа, но ще е израз и на граждански капацитет, социалното приобщаване, сближаване между различни общности и не на последно място за солидарност в обществото.

Напиши нов коментар