Платформа СОЦИАЛНО ДОГОВАРЯНЕ

13 Октомври 2014

Как си представяте развитието на интегрираните услуги в България?

автор: БЦНП

Когато се говори за социална реформа неминуемо се поставя въпроса за интегрираните услуги. Въпросът, е че различните заинтересовани страни влагат различно съдържание в това понятие. Темата, която предлагаме за дискусия е Как си представяте развитието на интегрираните услуги в България?  


Коментари (1)Добави коментар

Надя Шабани публикувано на: 30.10.2014 10:50

отговори

Необходимо е здравните, социалните и образователни грижи да се развият като интегрирани подходи на подкрепа, включващи различни компоненти на социални услуги, образователни и здравни услуги, за които да се създаде възможност да се възлагат на частни доставчици (по реда на социалното договаряне или други механизми за разходване на публични ресурс към частни доставчици). Обикновено разбирането за интегрирана услуга се свързва със създаване на един съвършено нов вид услуга, която се разглежда като нов комплекс, който трябва да се създаде и развие. Според нас, вместо това, трябва да се регламентира: a) правната възможност за частнитедоставчици да могат да предоставят едновременно различните услуги, б) предвиждане на възможност за „кръстосване“ на финансирането за различните форми на подкрепа ив) законодателно предвиждане на задължение за координирани действия между различните служби (здравни, социални, образователни, заетост) при идентифициране на потребности от подкрепа.

Напиши нов коментар