Платформа СОЦИАЛНО ДОГОВАРЯНЕ

18 Октомври 2014

Как трябва да се финансират интегрираните услуги?

автор: БЦНП


Коментари (1)Добави коментар

Мариета Димитрова публикувано на: 30.10.2014 10:53

отговори

Според нас, за да се обезпечат финансово интегрираните форми на подкрепа е необходимо:а) да се даде възможност лечебни заведения да функционират с правно-организационната форма на ЮЛНЦ, като наред с това следва да се предвиди и механизъм на кръстосано финансиране (например един доставчик, който управлява ресурс за развитие на социална услуга, ако използва и медицински лица да може за тяхната дейност да получи финансов ресурс от здравната система); б) възможност в областта на образованието частните доставчици да получават делегирани бюджети, когато предоставят образователни услуги; в) възможност социални услуги да се развиват (и да работят) на територията на училищната мрежа и да се включват ефективно в подкрепата за децата със СОП в рамките на образователната програма, като се финансират по стандарт за социална услуга. Необходими са и мерки, включително финансови, които да насърчават социалното предприемачество.

Напиши нов коментар