Платформа СОЦИАЛНО ДОГОВАРЯНЕ

ДискусииПредложи дискусия

13 Октомври 2014

Как си представяте развитието на интегрираните услуги в България?

Когато се говори за социална реформа неминуемо се поставя въпроса за интегрираните услуги

повече

18 Октомври 2014

Как трябва да се финансират интегрираните услуги?

Включете се в дискусията

повече

18 Октомври 2014

Кой трябва да предоставя интегрираните услуги?

Включете се в дискусията

повече