Платформа СОЦИАЛНО ДОГОВАРЯНЕ

Задай въпрос

Чрез тази секция ще може да се консултирате с експертите на Българския център за нестопанско право по въпроси, които имате като участник в процеса на социално договаряне. Въпросът може да е свързан с проблеми от практиката, с приложение и тълкуване на нормативната уредба и др.

Желателно е при задаване на въпрос за консултация да посочите данни за обратна връзка, за да може при необходимост, консултантите ни да се свържат с вас за допълнителна информация.

Публикуваните въпроси и отговори ще са съобразени с изискванията за защита на личните данни, съгласно изискванията на българското законодателство.