Платформа СОЦИАЛНО ДОГОВАРЯНЕ

ПЛАТФОРМАТА ЗА УСТОЙЧИВ ОБМЕН НА ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ДОГОВАРЯНЕ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЛАТФОРМАТА

Платформата е он-лайн базиран продукт, с който ще осигурим пространство за обмяна на идеи и добри практики, свързани с механизма на социалното договаряне. В по-широк аспект тя ще бъде място за дискусии по актуални теми, свързани с реформата в социалната система и с възможностите за интегриран подход при оказването на подкрепа – съчетаване на ресурсите на социалната, здравната и образователната системи. Платформата ще бъде и мястото, където ще можете да получите консултация по въпроси, свързани с механизма на договарянето, възлагането на социални услуги, проблемите и практиките по прилагането му.

ЗА КОГО: Платформата е насочена към:

  • доставчиците на социални услуги;
  • възложителите на социални услуги;
  • държавните институции с правомощия по изработване и прилагане на политики в социалната сфера;

КАК: На платформата може да намерите основна информация за осъществяването на механизма за социално договаряне – процедури, участници в процеса и др;

  • На платформата може да провокирате дискусия и да обменяте идеи с други потребители по предложената от вас тема;
  • Чрез платформата можете да получите консултация по въпроси, които ви интересуват като участници в процеса на социално договаряне;
  • На платформата можете да се похвалите :), като споделите успешна практика по предоставянето/възлагането на социални услуги;
  • Чрез платформата ще научавате и за актуални конкурси за възлагане на социални услуги.